Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 137027 и 133006 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 137027 и 133006 попадащи в границите на  концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
Създадена: 2019-09-10 08:56:05
Обновена: 2022-08-14 05:32:16