СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

Стратегия за управление на риска в областна администрация Стара Загора за периода 2016-2018 г.

Стратегия за управление на риска в областна администрация Стара Загора за периода 2019-2021 г.

 

 

 

Създадена: 2018-01-17 11:03:14
Променена: 2020-08-05 22:38:20