В Областна админидстрация се проведе среща с представители на общини, подали заявления за дарение на язовири

$model->title_bg

В Областна администрация днес се проведе работна среща на областния управител Гергана Микова с представители на общини от областта, които са подали заявления за дарение на язовири. 
Законът за водите предоставя възможност на общините, които имат собственост върху язовири, да прехвърлят безвъзмездно собствеността си на държавата с решение на Общинския съвет, ако нямат възможност да стопанисват сами водните си обекти. Целта на този акт е държавата да поеме отговорност и контрол върху язовирите, за да се предотвратят възможни бедствия. 
Дарените язовири ще бъдат предоставени за стопанисване на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. 
Към този момент заявления за дарения са направили 7 общини от Старозагорска област. 
  

Създадена: 2020-01-09 12:45:45
Променена: 2020-08-03 03:18:43