Върнато за ново обсъждане решение №172 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Чирпан

Върнато за ново обсъждане решение №172 от 30.09.2020 г. на Общински съвет Чирпан
Създадена: 2020-10-23 13:22:28
Обновена: 2021-09-21 21:48:35