Започна 18-ото преброяване на населението и сградния фонд в България

Създадена: 2021-09-07 10:39:56
Обновена: 2022-07-01 02:54:42