Започва процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 133012, 134007, 135014 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“

Започва процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 133012, 134007, 135014 попадащи в границите на  концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
Създадена: 2018-12-07 09:35:32
Обновена: 2022-08-09 21:39:55