ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-154 от 17.08.2020 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Розово, с. Долно Изворово, с. Шейново и с. Ясеново, община Казанлък

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-154 от 17.08.2020 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Розово, с. Долно Изворово, с. Шейново и с. Ясеново, община Казанлък
Създадена: 2020-08-28 08:10:48
Обновена: 2022-08-14 06:09:27