Заповед №ДС-ЗД-5/08.01.2021 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-5/08.01.2021 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост
Създадена: 2021-01-11 14:30:25
Обновена: 2021-09-20 15:11:51