Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев