Процедури

2018-12-07
Започва процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 133012, 134007, 135014 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
2018-08-14
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001016, ПИ № 030002 и ПИ № 030052, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2018-06-22
Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 155006, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2018-06-22
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001031 и ПИ № 001191, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2018-05-21
Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 160018, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2018-05-08
Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 160008, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2018-05-08
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001019 и ПИ №001034, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2018-04-13
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001015 и ПИ №001017, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2018-01-15
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 124031 и ПИ №124042, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2018-01-15
Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 001012, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
2017-09-18
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България“ на територията на Република България
2016-11-02
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“.