Процедури

2016-10-02
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“.
2016-04-14
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ по Решения на ВАС:
2016-04-14
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 „Летище Ст.Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10
2015-05-04
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“.
2010-07-09
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „МАРИЦА”
2009-12-28
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „ТРАКИЯ”