Проект “Грижа и подкрепа за теб” – изграждане на Център за деца в риск, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

Създадена: 2008-08-28 21:00:00
Обновена: 2023-03-27 04:18:15