Проект “Грижа и подкрепа за теб” – изграждане на Център за деца в риск, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

През месец юни 2008 г. стартира проект “Грижа и подкрепа за теб” – изграждане на Център за деца в риск, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Проектът се реализира от Община Раднево в партньорство с Областна администрация Стара Загора и ГС „Алтернатива 55”.

  В рамките на проекта ще бъде изграден Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб”. Основна цел в работата на Центъра ще бъде предоставянето на спектър от разнообразни интегрирани услуги за деца и техните семейства, а по този начин и превенция на настаняването на деца в специализирани институции.
  Основната целева група по проекта са деца в риск на възраст от 3 до 7 години; семейства с деца от 3 до 7 години, които временно нямат възможност да полагат грижи за тях; преподавателите от всички детски заведения, намиращи се на територията на община Раднево и семейства с деца от 3 до 7 годишна възраст.
  Дейностите по проекта ще се осъществят в рамките на 14 месеца. Центърът ще бъде ситуиран в сградата на Обединено детско заведение «Слънце» в град Раднево, а капацитетът му ще бъде 15 места. За целта през месец август и септември 2008 г. ще бъде извършено реновиране и оборудване на помещенията, както и ще бъде назначен квалифициран персонал. Изготвя се информационна брошура, в която ще бъде представен проектът.

Създадена: 2008-08-28 21:00:00
Променена: 2020-12-02 21:07:27