Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора

Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора

   Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, подробно описани в Решение № 135 на Министерския съвет от 2020 г.

  Визираният обект е част от железопътна магистрала „Пловдив разпределителна-изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

   Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

   Oбявление:  МРРБ и НКЖИ

   Документи:

   Решение на Министерски съвет № 135 от 28.02.2020 г.

   Приложение към т.1 от Решение № 135 на Министерски съвет от 28.02.2020 г.

Създадена: 2020-03-10 10:06:35
Променена: 2020-08-13 00:24:04