Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 155006, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 155006, попадащ в границите на  концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
Създадена: 2018-06-22 12:23:31
Обновена: 2022-08-15 15:28:29