Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 160008, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 160008, попадащ в границите на  концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
Създадена: 2018-05-08 08:37:49
Обновена: 2022-08-15 15:09:27