Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България“ на територията на Република България

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция -  България“ на територията на Република България
Създадена: 2017-09-18 13:28:36
Обновена: 2022-08-15 16:25:31