Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „МАРИЦА”

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „МАРИЦА”
Създадена: 2010-07-09 21:00:00
Обновена: 2022-08-15 15:38:53