Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „ТРАКИЯ”

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „ТРАКИЯ”
Създадена: 2009-12-28 22:00:00
Обновена: 2022-08-15 16:10:58