Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004  „ Обход на град Габрово“.
Създадена: 2015-05-04 21:00:00
Обновена: 2022-08-15 15:47:40