Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001015 и ПИ №001017, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001015 и ПИ №001017, попадащи в границите на  концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
Създадена: 2018-04-13 10:01:12
Обновена: 2022-08-15 17:01:23