Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001016, ПИ № 030002 и ПИ № 030052, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001016, ПИ № 030002 и ПИ № 030052, попадащи в границите на  концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
Създадена: 2018-08-14 12:20:02
Обновена: 2022-08-15 16:18:13