Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001031 и ПИ № 001191, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 001031 и ПИ № 001191, попадащи в границите на  концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
Създадена: 2018-06-22 11:36:16
Обновена: 2022-08-15 16:16:09