Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 124031 и ПИ №124042, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 124031 и ПИ №124042,  попадащи в границите на  концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“
Създадена: 2018-01-15 09:34:43
Обновена: 2022-08-15 16:49:36