Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“.
Създадена: 2016-11-02 22:00:00
Обновена: 2022-08-15 16:59:53