РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък
Разрешение за строеж на “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД да извърши строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Газоснабдяване община Казанлък, Подобект: Разпределителен газопровод инвентарен № TGP 8В5.0.1


Изтеглете следния документ: Разрешение - СИТИГАЗ
Създадена: 2010-08-24 21:00:00
Променена: 2020-06-02 12:01:29