Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Антонов Георгиев

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Антонов Георгиев

Съобщение до г-н Георги Антонов Георгиев

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК и писмо изх. № АК-04-26/07.07.2017 г. на Областна администрация Стара Загора, Ви уведомяваме: че по жалба вх. №АК-04-26/10.03.2017 г. е извършена проверка, като акт за установяване на административно нарушение не е съставен.

Писмо изх. №АК-04-26/07.07.2017 г. на Областна администрация Стара Загора до г-н Георги Антонов Георгиев не е доставено, видно от известия за доставяне от 05.08.2017 г. и 05.09.2017 г. на „Български пощи” ЕАД.  

Съобщение е поставено на 07.09.2017 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Създадена: 2017-09-07 12:16:46
Променена: 2020-06-02 11:29:02