Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в 14 – дневен срок следва да отстраните нередовностите в искане с вх. № 869-р/06.02.2012 г. съобразно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за прилагане на чл. 4 от ЗПГРРЛ и да приложите изискуемата по чл. 3, ал. 3, т. 2 от същата наредба декларация.
Съобщение е поставено на 09.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Създадена: 2016-03-08 22:00:00
Променена: 2020-06-02 12:22:56