Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Николов Стаматов

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед № АП-01-ЗД-165/27.05.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора производството по искане с вх. № 869-р/06.02.2012 г. е прекратено поради нередовност на същото.
Съобщение е поставено на 27.06.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.
 

 

Създадена: 2016-06-26 21:00:00
Променена: 2020-09-25 13:02:47