Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Господин Иванов Петков

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Господин Иванов Петков

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в 14 – дневен срок следва да приложите към искане с вх. № 771-р/22.10.2009 г. на Областна администрация Стара Загора официален документ, удостоверяващ вида, характера и продължителността на осъществена спрямо Вас незаконна репресия съобразно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Съобщение е поставено на 16.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Създадена: 2016-03-15 22:00:00
Променена: 2020-06-02 12:22:27