Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Господин Иванов Петков

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Господин Иванов Петков

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед № АП-01-ЗД-158/18.05.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора производството по искане с вх. № 771-р/22.10.2009 г. е прекратено поради нередовност на същото.
Съобщение е поставено на 17.06.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.
 

 

Създадена: 2016-06-16 21:00:00
Променена: 2020-09-25 13:07:55