Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Мехмед Аземов Пазвантов

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Мехмед Аземов Пазвантов

Съобщение до г-н Мехмед Аземов Пазвантов

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в 14-дневен срок следва да отстраните нередовностите в искане с вх. № 370-р/21.08.2008 г. на Областна администрация Стара Загора съобразно изискванията на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за прилагане на чл. 4 от ЗПГРРЛ.

Съобщение е поставено на 28.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2016-03-28 21:00:00
Променена: 2020-06-02 12:18:12