Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Михаил Русев Михайлов

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Михаил Русев Михайлов

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с чл. 55, ал. 1 от АПК Ви уведомяваме: че с настоящото съобщение се възобновява производството по искане с вх. №37-р/14.12.2004 г., подадено от Руси Михайлов Недялков.

Съобщение е поставено на 05.02.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Създадена: 2016-02-04 22:00:00
Променена: 2020-08-12 23:57:38