Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Нафиз Хюсеин Аджем

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Нафиз Хюсеин Аджем

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в 14 – дневен срок следва да приложите към искане с  вх. № 63-р/09.08.2005 г. изискуемите по чл. 3, ал. 3 от Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица документи.
Съобщение е поставено на 21.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора. 

Създадена: 2016-03-20 22:00:00
Променена: 2020-06-02 11:59:31