Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Нафиз Хюсеин Аджем

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Нафиз Хюсеин Аджем

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед № АП-01-ЗД-162/25.05.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора производството по искане с вх. № 63-р/09.08.2005 г. е прекратено поради нередовност на същото.
Съобщение е поставено на 27.05.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.
 

Създадена: 2016-05-26 21:00:00
Променена: 2020-09-25 14:17:36