Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Недко Петров Радев

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Недко Петров Радев

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед № АП-01-ЗД-157/18.05.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора производството по искане с вх. № 797-р/22.12.2009 г. е прекратено поради нередовност на същото.
Съобщение е поставено на 15.06.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора. 

Създадена: 2016-06-14 21:00:00
Променена: 2020-09-25 13:30:43