Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Таир Юсеинов Хаджиасанов и г-н Ахмед Юсеинов Хаджиасанов

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Таир Юсеинов Хаджиасанов и г-н Ахмед Юсеинов Хаджиасанов

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед №АП-01-ЗД-110/31.03.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора е уважена претенцията по искане с вх. №539-р/28.10.2008 г., подадено от Емне Юсеин Гаваз, Юсеин Юсеинов Хаджиасанов и Найле Юсеинова Хаджиасанова, в качеството им на наследници на Юсеин Абдурахманов Хаджиасанов /Юлиян Алдинов Хаджиасанов/.

Съобщение е поставено на 18.04.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2016-04-17 21:00:00
Променена: 2020-06-02 12:10:58