Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Галена Петрова Велева и г-н Недко Петров Радев

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Галена Петрова Велева и г-н Недко Петров Радев

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в 14 – дневен срок следва да отстраните нередовностите в искане с вх. № 797-р/22.12.2009 г. съобразно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за прилагане на чл. 4 от ЗПГРРЛ.
Съобщение е поставено на 12.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора. 

Създадена: 2016-03-11 22:00:00
Променена: 2020-06-02 11:34:37