Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Шасине Бериш /Елка Мирчева Чаушева/

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Шасине Бериш /Елка Мирчева Чаушева/

Съобщение до г-жа Шасине Бериш /Елка Мирчева Чаушева/

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед №АП-01-ЗД-90/17.03.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора е уважена претенцията по искане с вх. №752-р/14.08.2009 г., подадено от Шасине Бериш /Елка Мирчева Чаушева/.

Съобщение е поставено на 28.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2016-03-28 21:00:00
Променена: 2020-06-02 11:33:43