Със съдействието на областния управител в Стара Загора се проведе младежка трудова борса

 

128 търсещи работа младежи с различни специалности и умения се включиха в организираната от Дирекция „Бюро по труда” със съдействието на Областния управител на Стара Загора Специализирана трудова борса за младежи. На нея 16 фирми обявиха 194 работни места, в т.ч. 60 работни места, като резервисти. „Инициативи като днешната са от изключителна стойност, тъй като са пряко свързани с младежката заетост, която е сериозен проблем не само в България, но и в цяла Европа. Взаимодействието и съвместните усилия на Държава и Бизнес да създадат такива условия на младите, че те да имат възможност за реализация в страната са от много важно значение. Изказвам специални благодарности към работодателите, които участват в тази трудова борса, тъй като показват добра воля да предоставят шанс на младите и образовани хора да започнат своя път на професионално развитие. На младежите пожелавам много увереност, амбиция и хъс за работа”, се казва в поздравителния адрес, който Аладжова изпрати до организаторите на форума.

Създадена: 2014-06-09 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:07:10