Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Стара Загора

Създадена: 2017-11-15 12:02:24
Обновена: 2023-03-26 12:01:24