Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Стара Загора

Създадена: 2017-11-15 12:06:33
Обновена: 2023-03-26 11:06:28