Списък на имотите по землищата на населените места, намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Стара Загора

Списък на имотите по землищата на населените места, намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Стара Загора

Списък на имотите по землищата на населените места, намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Стара Загора, за които е установено, че след 1 март 1991 г. са придобили характеристиките на гора по смисъла на чл.83, ал.1 от Закона за горите

Създадена: 2017-06-26 21:00:00
Променена: 2020-06-02 12:16:13