Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите на територията на "ТП ДГС КАЗАНЛЪК"

Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите на територията на "ТП ДГС КАЗАНЛЪК"

 

 

Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от ЗГ на територията на „TП ДГС КАЗАНЛЪК”

 

Община Казанлък  с обща площ — 4.4 ха

Отдел

Площ

Землище

№ на имот

Вид собственост

243 с

0.2

Горно Изворово

52.3

Частна собственост

243 т

0.3

 Горно Изворово

52.3; 52.4

Частна собственост

 

 

 

 

 

294 к

0.6

Кънчево

81.18; 82.11

Частна собственост

294 л

1.1

Кънчево

81.19; 81.20; 81.21

81.22; 81.23

Частна собственост

 

 

 

 

 

339 х1

0.1

Средногорово

211.76

Общинска собственост

339 ц1

0.2

Средногорово

211.26

Общинска собственост

339 гЗ

0.1

Средногорово

211.33

Общинска собственост

З39 т3

0.1

Средногорово

211.55

Общинска собственост

 

467 з

03

Горно Черковище

0.781

Общинска  собственост

472 к

0.4

Горно Черковище

999.109

Общинска  собственост

199 л

1.0

Горно Черковище

0.424

Общинска  собственост

 

 

Създадена: 2015-06-29 21:00:00
Променена: 2020-06-02 12:17:14