Тестване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стара Загора и Гълъбово

Създадена: 02.10.2023 06:50
Обновена: 05.03.2024 03:38