Тръжна процедура №685 – публикувана на 15.08.2023 г. на Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол

Тръжна процедура №685 – публикувана на 15.08.2023 г. на Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол
Създадена: 15.08.2023 11:51
Обновена: 23.05.2024 11:15