Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб” отваря врати през месец октомври

Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб” отваря врати през месец октомври. Центърът се изгражда по проект, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.
Проектът се реализира от Община Раднево в партньорство с Областна администрация Стара Загора и Гражданско сдружение „Алтернатива 55” –Стара Загора.
Отпечатана е информационна брошура, в която е представен проекта, основните му цели, дейности и очаквани резултати.
До края на месец септември ще приключи реновирането на помещенията на Центъра и той ще бъде подготвен да приема деца.
Не е приключил подборът на персонал за Центъра. Удължен е срокът за избор на Педагог. Повече информация на сайта на Община Раднево http://obshtina.radnevo.net.

Създадена: 2008-08-25 21:00:00
Променена: 2020-12-02 21:45:38