В Областна администрация се проведе заседание на Епизоотичната комисия

$model->title_bg

В Областна администрация се проведе заседание на Епизоотичната комисия, председателствано от областния управител Гергана Микова. На него директорът на ОДБХ д-р Дамян Миков запозна присъстващите с последните промени и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Той акцентира върху облекчения режим за регистрация на животновъдните обекти за лични нужди. С последните промени стопаните вече няма да заплащат такси и ще регистрират обектите си на място в кметствата. 

На срещата стана ясно още, че предстои провеждането на разяснителна кампания сред населението и собствениците на животновъдни фермивъв връзка с усложнената обстановка и разпространението на африканска чума и птичи грип у нас. Участниците в комисията бяха запознати с необходимите мерки и действия за изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване на разпространението на Африканска чума за 2020 г.  

Създадена: 2020-03-12 12:47:39
Променена: 2020-08-05 22:42:25