В Областна администрация се състоя работна среща по Механизма за обхващане на деца и ученици в образователната система

$model->title_bg

Днес в Областна администрация се състоя работна среща по Механизма за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В него участваха областният управител Гергана Микова, началникът на РУО Татяна Димитрова, представители на общините , на ОД МВР и РЗИ. 
От РУО бяха представени данни за обхвата на учениците в Старозагорска област. 
От миналата година досега от образователната система са отпаднали 464 ученици и деца от детски градини. 
Децата, родени през 2013 г., които следващата година трябва да тръгнат на училище, са 3284. От тях 589 все още не са обхванати към този момент от образователната система. 
Родените през 2014 г. деца, които през 2020 г., ще са в предучилищна възраст, са 3290. Необхванати са 686. 
С цел оптимизиране на работата по обхващането на учениците и децата в училищата и детските градини се създават областни координационни центрове начело с областния управител, които ще провеждат един път месечно срещи за подпомагане координацията на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с изпълнението на постановлението. При необходимост ще бъде изисквана информация от териториалните поделения или филиали към Агенцията по заетостта с цел установяване на адресите на регистрираните в дирекция "Бюро по труда" родители на деца и ученици, които екипите не са намерили на посочените адреси.


 

Създадена: 2019-12-05 12:16:06
Променена: 2020-08-05 22:08:07