В Областна администрация се състоя работна среща за обхвата на децата в училища и детски градини

$model->title_bg

В Областна администрация днес се състоя работна среща членовете на Координациянния център, които работят по механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В срещата участваха областният управител Гергана Микова, директорът на РУО Татяна Димитрова, представители на общините, на ОД МВР. 

Г-жа Димитрова изнесе данни за обхвата на децата и учениците в детски градини и училища. От тях стана ясно, че все още проблемно за Старозагорска област е обхващането на децата на възраст между 5 и 7 години. Техният общ брой в ообластта е 1743. 

По време на дискусията бе очертан и още един проблем - контролът върху медицинските бележки. За първите два месеца на годината в РЗИ са подадени за проверка само 9 медицински бележки. Трудната събираемост на наложените на родители актове за непосещение на детска градина или училище също бе сред разискваните теми на срещата. Г-жа Микова заяви, че би било добре този проблем да се постави на национално ниво, защото той касае всички области в страната, и да се обмислят законодателни промени в тази посока. 

Участниците в срещата бяха единодушни, че напредък в обхващането на децата има и той се дължи на доброто взаимодействие между институциите на областно ниво. Необходими са обаче по-адекватни рестриктивни мерки за родителите, които отказват да изпращат децата си на училище и детска градина.

 

 

 

Създадена: 2020-02-25 11:46:48
Променена: 2020-08-05 23:16:22