В Областна администрация се състоя заседание на Съвета по етническите и интеграционните въпроси

$model->title_bg

В Областна администрация днес се състоя заседание на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. То бе председателствано от областния управител Гергана Микова и в него участваха зам. областният управител Петя Чакърова, началникът на РУО Татяна Димитрова, представители на общините от областта, на ОД МВР, на неправителствени организации и др. 
По първа точка от дневния ред експерти от 11-те общини на областта представиха резултатите по места от работата по Механизма по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. Разисквани бяха и проблемите, с които най-често се сблъскват екипите, ангажирани по Механизма, при работата си на терен.
Ганчо Илиев и Милена Илиева от Сдружение „Свят без граници“ обявиха резултатите от проведен обществен мониторинг за здравните услуги в област Стара Загора с фокус групи от Николаево и Стара Загора. Мониторингът съдържа данни за достъпа на малцинствените групи до обществено здравеопазване, за нивото на профилактика и други показатели.   

Създадена: 2019-12-09 13:02:04
Променена: 2020-08-05 21:38:59